خانه | فروش گیفت کارت | گیفت کارت پلی استيشن ساير كشورها

در حال نمایش 52 نتیجه

نمایش 40 60 80

گیفت کارت پلی استیشن 5 دلاری عربستان

قیمت اصلی ۳۷۱,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۳۵۴,۰۰۰ تومان است.

گیفت کارت پلی استیشن 10 دلاری عربستان

قیمت اصلی ۷۴۱,۵۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۷۰۲,۰۰۰ تومان است.

گیفت کارت پلی استیشن 20 دلاری عربستان

قیمت اصلی ۱,۴۸۳,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱,۳۷۰,۵۰۰ تومان است.

گیفت کارت پلی استیشن 50 دلاری عربستان

قیمت اصلی ۳,۳۹۹,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۳,۳۳۷,۰۰۰ تومان است.

گیفت کارت پلی استیشن 100 دلاری عربستان

قیمت اصلی ۶,۷۹۸,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۶,۶۷۰,۰۰۰ تومان است.

گیفت کارت پلی استیشن 5 دلاری کویت

قیمت اصلی ۳۴۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۳۰۶,۵۰۰ تومان است.

گیفت کارت پلی استیشن 10 دلاری کویت

قیمت اصلی ۶۷۶,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۶۱۱,۵۰۰ تومان است.

گیفت کارت پلی استیشن 20 دلاری کویت

قیمت اصلی ۱,۳۱۴,۵۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱,۲۱۹,۵۰۰ تومان است.

گیفت کارت پلی استیشن 50 دلاری کویت

قیمت اصلی ۳,۲۰۳,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲,۹۹۴,۰۰۰ تومان است.

گیفت کارت پلی استیشن 100 دلاری کویت

قیمت اصلی ۶,۳۵۱,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۵,۹۵۵,۰۰۰ تومان است.

گیفت کارت پلی استیشن 5 دلاری بحرین

قیمت اصلی ۳۴۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۳۰۶,۵۰۰ تومان است.

گیفت کارت پلی استیشن 10 دلاری بحرین

قیمت اصلی ۶۷۶,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۶۱۱,۵۰۰ تومان است.

گیفت کارت پلی استیشن 20 دلاری بحرین

قیمت اصلی ۱,۳۱۴,۵۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱,۲۱۹,۵۰۰ تومان است.

گیفت کارت پلی استیشن 50 دلاری بحرین

قیمت اصلی ۳,۲۰۳,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲,۹۹۴,۰۰۰ تومان است.

گیفت کارت پلی استیشن 100 دلاری بحرین

قیمت اصلی ۶,۳۵۱,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۵,۹۵۵,۰۰۰ تومان است.

گیفت کارت پلی استیشن 5 دلاری عمان

قیمت اصلی ۳۴۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۳۰۶,۵۰۰ تومان است.

گیفت کارت پلی استیشن 10 دلاری عمان

قیمت اصلی ۶۷۶,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۶۱۱,۵۰۰ تومان است.

گیفت کارت پلی استیشن 20 دلاری عمان

قیمت اصلی ۱,۳۱۴,۵۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱,۲۱۹,۵۰۰ تومان است.

گیفت کارت پلی استیشن 50 دلاری عمان

قیمت اصلی ۳,۲۰۳,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲,۹۹۴,۰۰۰ تومان است.

گیفت کارت پلی استیشن 100 دلاری عمان

قیمت اصلی ۶,۳۵۱,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۵,۹۵۵,۰۰۰ تومان است.

گیفت کارت پلی استیشن 5 دلاری قطر

قیمت اصلی ۳۴۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۳۰۶,۵۰۰ تومان است.

گیفت کارت پلی استیشن 10 دلاری قطر

قیمت اصلی ۶۷۶,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۶۱۱,۵۰۰ تومان است.

گیفت کارت پلی استیشن 20 دلاری قطر

قیمت اصلی ۱,۳۱۴,۵۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱,۲۱۹,۵۰۰ تومان است.

گیفت کارت پلی استیشن 50 دلاری قطر

قیمت اصلی ۳,۲۰۳,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲,۹۹۴,۰۰۰ تومان است.

گیفت کارت پلی استیشن 100 دلاری قطر

قیمت اصلی ۶,۳۵۱,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۵,۹۵۵,۰۰۰ تومان است.

گیفت کارت پلی استیشن 5 دلاری لبنان

قیمت اصلی ۳۴۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۳۰۶,۵۰۰ تومان است.

گیفت کارت پلی استیشن 10 دلاری لبنان

قیمت اصلی ۶۷۶,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۶۱۱,۵۰۰ تومان است.

گیفت کارت پلی استیشن 20 دلاری لبنان

قیمت اصلی ۱,۳۱۴,۵۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱,۲۱۹,۵۰۰ تومان است.

گیفت کارت پلی استیشن 50 دلاری لبنان

قیمت اصلی ۳,۲۰۳,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲,۹۹۴,۰۰۰ تومان است.

گیفت کارت پلی استیشن 100 دلاری لبنان

قیمت اصلی ۶,۳۵۱,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۵,۹۵۵,۰۰۰ تومان است.

گیفت کارت پلی استیشن 10 دلاری کانادا

قیمت اصلی ۵۵۶,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۵۱۹,۰۰۰ تومان است.

گیفت کارت پلی استیشن 20 دلاری کانادا

قیمت اصلی ۱,۰۶۸,۵۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱,۰۳۴,۵۰۰ تومان است.

گیفت کارت پلی استیشن 50 دلاری کانادا

قیمت اصلی ۲,۶۴۵,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲,۴۴۴,۰۰۰ تومان است.

گیفت کارت پلی استیشن 30 دلاری استرالیا

قیمت اصلی ۱,۴۲۱,۵۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱,۳۴۶,۰۰۰ تومان است.

گیفت کارت پلی استیشن 20 یورو آلمان

قیمت اصلی ۱,۳۵۹,۵۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱,۳۰۹,۰۰۰ تومان است.

گیفت کارت پلی استیشن 20 یورو اسپانیا

قیمت اصلی ۱,۳۹۳,۵۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱,۳۹۰,۰۰۰ تومان است.

گیفت کارت پلی استیشن 20 یورو ایتالیا

قیمت اصلی ۱,۴۸۳,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱,۳۹۰,۰۰۰ تومان است.

گیفت کارت پلی استیشن 20 یورو فرانسه

قیمت اصلی ۱,۴۲۱,۵۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱,۳۹۰,۰۰۰ تومان است.

گیفت کارت پلی استیشن 20 فرانک سوئیس

قیمت اصلی ۱,۳۵۳,۵۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱,۲۴۶,۵۰۰ تومان است.

گیفت کارت پلی استیشن 20 یورو ایرلند

قیمت اصلی ۱,۴۲۱,۵۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱,۳۹۰,۰۰۰ تومان است.

گیفت کارت پلی استیشن 20 یورو اتریش

قیمت اصلی ۱,۳۵۹,۵۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱,۳۰۹,۰۰۰ تومان است.

گیفت کارت پلی استیشن 20 یورو پرتغال

قیمت اصلی ۱,۳۵۹,۵۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱,۲۴۶,۵۰۰ تومان است.

گیفت کارت پلی استیشن 200 کرون سوئد

قیمت اصلی ۱,۴۸۳,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱,۴۶۵,۵۰۰ تومان است.

گیفت کارت پلی استیشن 20 یورو هلند

قیمت اصلی ۱,۴۸۳,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱,۴۵۲,۵۰۰ تومان است.

گیفت کارت پلی استیشن 10 یورو بلژیک

قیمت اصلی ۸۰۳,۵۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۷۳۴,۰۰۰ تومان است.

گیفت کارت پلی استیشن 30 رینگیت مالزی

قیمت اصلی ۵۴۷,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۴۹۷,۵۰۰ تومان است.

گیفت کارت پلی استیشن 50 رینگیت مالزی

قیمت اصلی ۸۹۸,۵۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۸۰۹,۰۰۰ تومان است.

گیفت کارت پلی استیشن 15 دلاری سنگاپور

قیمت اصلی ۱,۰۸۱,۵۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۷۹۶,۰۰۰ تومان است.

گیفت کارت پلی استیشن 80 دلاری هنگ کنگ

قیمت اصلی ۷۱۸,۵۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۷۱۵,۵۰۰ تومان است.

گیفت کارت پلی استیشن 500 روبل روسیه

قیمت اصلی ۶۰۴,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۵۹۸,۰۰۰ تومان است.

گیفت کارت پلی استیشن 1000 ین ژاپن

قیمت اصلی ۷۲۳,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۶۲۳,۰۰۰ تومان است.

گیفت کارت پلی استیشن 100 رئال برزیل

قیمت اصلی ۱,۳۷۵,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱,۳۷۱,۵۰۰ تومان است.

خرید گیفت کارت پلی استیشن اروپا | گیفت کارت پلی استیشن آسیا

خرید گیفت کارت پلی استيشن اروپا و آسیا و غیره :

یکی از انواع گیفت کارت‌های پلی استیشن که قابل تهیه و خریداری است ، گیفت کارت پلی استیشن اروپا است که برای خرید گیفت کارت پلی استیشن اروپا باید به وب سایت‌هایی مراجعه کرد که به فروش انواع گیفت کارت می‌پردازند .

در رابطه با گیفت کارت پلی استیشن باید بگوییم که این گیفت کارت‌ها ، به عنوان کارت هدیه‌ای هستند که برای کاربران و گیمر‌های شرکت سونی می‌باشد .

با خرید گیفت کارت پلی استیشن اروپا فقط در کشورهای اروپایی می‌توانید از قابلیت‌های شرکت پلی استیشن استفاده کنید و این گیفت کارت مخصوص کشورهای اروپایی طراحی و تولید شده است .

مزایای گیفت کارت پلی استیشن اروپا :

با استفاده از گیفت کارت پلی استیشن اروپا می‌توانید از همه بازی‌ها و خدماتی که توسط فروشگاه پلی استیشن ارائه داده می‌شود ، استفاده کرد .

گیفت کارت پلی استیشن اروپا دارای یک کد 12 رقمی پلی استیشن می‌باشد که برای شارژ کردن اکانت سونی مورد استفاده قرار می گیرد و شما قادر به شارژ حساب پلی استیشن خود به میزان اعتبار خریداری شده هستید .

کاربرد گیفت کارت پلی استیشن اروپا :

با استفاده از گیفت کارت پلی استیشن اروپا می توان به خرید بازی‌های پلی استیشن پرداخت و بازی‌های پلی استیشن را پیش خرید کرد .

از دیگر کاربردهای این گیفت کارت‌ها استفاده از تخفیفات بازی‌ها می‌باشد . همچنین با استفاده از این گیفت کارت‌ها می‌توان به خرید موزیک از کمپانی بزرگ سونی پرداخت .

خرید تم‌های آنلاین و خرید گیفت کارت پلاس برای بازی‌های آنلاین نیز از دیگر قابلیت‌های این گیفت کارت‌ها می‌باشد .

انواع گیفت کارت پلی استیشن اروپا :

در فروشگاه گیفت کارت 21 ( اولین و معتبرترین فروشگاه گیفت کارت در ایران ) به غیر از گیفت کارت پلی استیشن امریکا، انگلیس، امارت گیفت کارت psn اکثر کشورها از جمله :

 • گیفت کارت psn آلمان
 • گیفت کارت psn اسپانيا
 • گیفت کارت psn ايتاليا
 • گیفت کارت psn فرانسه
 • گیفت کارت psn اتريش
 • گیفت کارت psn پرتغال
 • گیفت کارت psn ايرلند
 • گیفت کارت psn هلند
 • گیفت کارت psn كانادا
 • گیفت کارت psn روسيه
 • گیفت کارت psn سوئيس
 • گیفت کارت psn سوئد
 • گیفت کارت psn هنگ كنگ
 • گیفت کارت psn برزيل
 • گیفت کارت psn ژاپن
 • گیفت کارت psn مالزي
 • گیفت کارت psn استراليا
 • گیفت کارت psn سنگاپور
 • گیفت کارت پلی استیشن اروپا ، آسيا و …

موجود و قابل خریداری می‌باشد.

کلیه گیفت کارت‌ها در فروشگاه گیفت کارت 21 اصلی و دارای اسکن می‌باشد و با مناسب‌ترین قیمت به صورت آنی ( بلافاصله پس از خرید ) عرضه می‌گردد.

مطالب مرتبط :

خرید گيفت كارت بازی

گيفت كارت پلی استيشن آمريكا

گيفت كارت پلی استيشن انگليس

گيفت كارت پلی استيشن امارات

گيفت كارت پلی استيشن اروپا ، آسيا و …

گیفت کارت  ـ خرید گیفت کارت