با سلام

چنانچه پس از تایید تلفن همراه کد گیفت کارت خریداری شده به ایمیل شما ارسال نشد لطفا جهت تایید تلفن ثابت خود با یکی از شماره های پشتیبانی :093754794910913869456509120042105 تماس حاصل فرمایید.